طراحی پورتال | طراحی پرتال

طراحی پورتال | طراحی پرتال

طراحی پرتال سازمانها و ادارات طراحی پرتال آژانس مسافرتیطراحی پرتال آژانس املاک
طراحی پرتال مراکز تجاریطراحی پرتال مراکز علمیطراحی پرتال مناقصات
طراحی پرتال مدارسطراحی پرتال پژوهشگاه هاطراحی پرتال شرکتها

اصول اساسی طراحی پورتال (وب سایت - پورتال)
چکیده مقاله:از توانایی‌های خود مشتریان و مدیریت الگوریتمی داده‌ها برای دستیابی به‌كل وب بهره بگیرید، برای دستیابی به‌كناره‌ها و نه فقط مركز، به‌دنباله بلند، نه فقط به‌راس...


کلید واژگان:

منابع:

طراحی پورتال تجارت الکترونیک بسیار جدی تر و مشکل تر از داشتن یک طراحی پورتال جالب برای بازدید کننده است. هر چند جذابیت طراحی پورتال عامل مهمی است اما باید به همان اندازه به کارایی طراحی پورتال نیز اهمیت داده شود. به نظر می رسد که بسیاری از طراحان طراحی پورتال و طراحان طراحی پورتال روی ظاهر طراحی پورتال بیشتر از کارایی آن تمرکز می کنند. اما بازدیدکننده ای که به علت ضعف کارآیی، از طراحی پورتال ناامید می شود، به سرعت طراحی پورتال را ترک خواهد کرد و هرگز بازنخواهد گشت.

د ر طراحی پورتال و  طراحی پورتال های تجارت الکترونیکی به اطلاعات پایه ای د ر زمینه طراحی پورتال و  طراحی پورتال و کمی تجربه و تمرین احتیاج است. طراحی پورتال ها اصول اولیه ای دارند که اگر آنها را رعایت نکنید، متاسفانه هیچ وقت نخواهید توانست طراحی پورتال خود را از نظر امکانات و کارآیی به حدی برسانید که بازدیدکنندگان را راضی نمایید.

برای ایجاد فروش بیشتر از طریق طراحی پورتال روی نکات زیر تمرکز کنید - زمان LOAD ، اندازه صفحات و سیستم هدایت بازدیدکننده د ر طراحی پورتال

صفحاتی که به کندی ظاهر می شوند، صفحات بسیار بزرگ یا بسیار کوچک و دشواری حرکت د ر طراحی پورتال، هر کدام به تنهایی کافی هستند تا بازدیدکننده را خسته و نا امید نمایند. بازدیدکننده هرگز نباید منتظر ظاهر شدن صفحات وب بماند، هرگز نباید برای خواندن اطلاعات مورد نظرش صفحه را بالا و پایین کند و هرگز نباید برای اطلاعاتی د ر مورد خرید اجناس مورد نظرش، با دشواری تمام سایت را جستجو کند.

سایتهای دارای صفحات مرتب، سریع و هدفمند معمولا د ر امر فروش نیز موفق تر هستند.

برای اطمینان از سرعت بالا آمدن سایت خود به آد رس زیر مراجعه نمایید:

http://www.tracert.com/

این طراحی پورتال از روی سایز صفحات و حجم اطلاعات شما، سرعت را حدس نمی زند بلکه به راستی از نقاط مختلف جهان به  طراحی پورتال شما وصل می شود و سرعت متوسط بالا آمدن طراحی پورتال را به شما برمیگرداند.

2- استفاده کمتر از عوامل گرافیکی
اگرچه عوامل گرافیکی فریبنده و جذاب به نظر می رسند، اما معمولا برای فروش موثر نیستند. حتی د ر صورت استفاده زیاد ممکن است نتیجه برعکس ایجاد کند. زیرا باعث خواهند شد که سرعت طراحی پورتال بسیار پایین بیاید و ضمنا ممکن است ذهن بینندگان طراحی پورتال را از هدف اصلی طراحی پورتال که فروش است، دور نمایند. اگر لازم است که از عوامل گرافیکی استفاده کنید باید تصاویر مناسب برای طراحی پورتال انتخاب نمایید و سایز آنها را تا حد ممکن کوچک کنید. اکثر تصاویر گرافیکی را می توان حدود 20 د رصد کوچک کرد بدون آن که لطمه ای به کیفیت و تاثیر تصویر وارد شود.

د ر طراحی پورتال زیر ابزار مفیدی برای بهینه سازی تصاویر گرافیکی برای استفاده د ر محیط وب وجود دارد:

http://www.netmechanic.com/accelerate.htm

3- استفاده از CSS یا cascading style sheet
با استفاده از فایل های CSS می توانید بسیاری از تگ های تکراری html مانند Font را حذف نمایید. این گونه تگ ها معمولا 5 تا 7 د رصد حجم صفحات شما را اشغال می کنند. تصور کنید که د ر صورت داشتن 100 صفحه د ر طراحی پورتال ، د ر چه حجمی صرفه جویی خواهید کرد.

4- شکستن طراحی پورتال به جدولهای (table) کوچکتر
به جای قرار دادن کل صفحه د ر یک جدول بزرگ، آن را به بخشهای کوچکتر تقسیم نمایید. با این کار هنگام ورود بازدیدکننده بخشهای مختلف صفحه شما به تد ریج ظاهر می شوند و بازدیدکننده مجبور نمی شود مدت زمان زیادی به صفحه سفید خیره شود تا صفحه شما بالا بیاید. این نکته از مواردی است که معمولا فراموش می شود.

5- استفاده از نقشه سایت
نقشه طراحی پورتال نه تنها باعث افزایش رتبه شما د ر موتورهای جستجو می شود، بلکه د ر واقع راهنمای بازدیدکنندگان طراحی پورتال به شمار می آید و از سرد رگمی آنها د ر طراحی پورتال های بزرگ مانند طراحی پورتالهای تجارت الکترونیک جلوگیری می کند. نقشه طراحی پورتال همانگونه که از نام آن مشخص است باید نشاندهنده مسیرهایی باشد که بازدیدکنندگان می توانند د ر سایت شما طی کنند. موتورهای جستجو نیز از روی همین نقشه، طراحی پورتال شما را پیمایش می کنند. بنابراین نقشه سایت یکی از عوامل ضروری طراحی پورتال های تجارت الکترونیک محسوب می شوند. - محتویات غنی
محتویاتی که شامل کلمات کلیدی باشند و هدفمند و با رعایت اصول نوشته شده باشند، باعث افزایش رتبه د ر موتورهای جستجو می شوند. همچنین بازدیدکننده را علاقمند خواهند کرد که از شما خرید کند. همانطور که شیوه نوشتاری غلط باعث راندن مشتریان خواهد شد و عدم وجود کلمات کلیدی رتبه شما را د ر موتورهای جستجو پایین خواهد آورد. شیوه نوشتار اولین راه تاثیرگذاری بر روی بازدیدکننده ای است که تازه به طراحی پورتال شما مراجعه کرده است، بنابراین توجه دقیق و کافی به محتویات طراحی پورتال معمولا موجب فروش بیشتر خواهد شد.

7- عنوان (title) صفحات
صفحاتی که دارای عنوانهای غنی از کلمات کلیدی هستند، ترافیک زیادی خواهند داشت و ترافیک بیشتر به معنی فروش بیشتر است. این عنوانها رتبه شما را د ر موتورهای جستجو بهبود می بخشند. برای صفحات داخلی خود نیز کلمات کلیدی مناسبی د ر نظر بگیرید. طراحی پورتال های تجارت الکترونیک معمولا طراحی پورتال های بزرگی هستند. کلمات کلیدی صفحات داخلی و ارتباط این صفحات با هم برای موتورهای جستجو بسیار مهم هستند. برای تصاویر محصولات خود حتما از تگ alt استفاده نمایید. عدم وجود این تگ امتیاز منفی بزرگی د ر رتبه شما ایجاد خواهد کرد.

8- استفاده آسان برای کاربر
پایگاههای تجارت الکترونیک و رویه های فروش که استفاده از آنها دشوار است، مهمترین عامل صرف نظر مشتری از خرید هستند. پایگاه و رویه فروش برای استفاده کاربر باید آسان و به اندازه ای مطمئن باشد که اطلاعات مربوط به فروش و مبالغ پرداختی هرگز از دست نرود.

9- امنیت طراحی پورتال
طراحی پورتال فروش باید امن باشد و به بازدیدکننده اطمینان بدهد که اطلاعات شخصی که او به طراحی پورتال می دهد د ر مکان مطمئنی قرار می گیرد و به هیچ عنوان د ر اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت و یا فروخته نخواهد شد. این موضوع برای خریداران online بسیار اهمیت دارد بنابراین هرگونه تضمین و اطمینان از امنیت طراحی پورتال باعث بهبود فروش خواهد شد.

10- صفحه تشکر از خریدار
بلافاصله بعد از د ریافت سفارش مشتری، د ر صفحه مخصوصی از او تشکر نمایید. این حسن ادب شما تاثیر مثبتی روی بازدیدکننده خواهد داشت و تضمین خواهد کرد که این فرد تبدیل به مشتری همیشگی شما شود و برای خریدهای بعدی به طراحی پورتال شما مراجعه کند.

یک طراحی پورتال تجارت الکترونیک قطعا با سایت های شخصی و یا طراحی پورتال سازمانهایی که قصد فروش از طریق طراحی پورتال را ندارند، تفاوت دارد. تمرکز روی طراحی طراحی پورتال و سیستم هدایت و دیگر جنبه های سایت، همه باید به نحوی باشد که هدف اصلی طراحی پورتال که همان فروش است، را برآورده کند
بهره گیری از آمار ترافیک سایت
اكثر شركتهایی كه طراحی پورتال دارند به آمار ترافیک طراحی پورتال دسترسی دارند كه معمولا توسط شرکت ارائه کننده خدمات میزبانی طراحی پورتال (Web Hosting) فراهم شده است. كسانی كه از این فایل ها استفاده نمی كنند (یا با شركت میزبان وب كه قرارداد دارند آنها را د ر اختیارشان قرار نمی دهد) متوجه نیستند چه چیزی را از دست می دهند .اطلاعات فراوانی برای دستیابی وجود دارد كه استفاده از این اطلاعات می تواند تاثیر بسزایی د ر بازده كار داشته باشد .آنچه د ر اینجا آورده می شود آمارهای اصلی است كه معمولا د ر دسترس هستند و همچنین پیشنهادهایی د ر مورد چگونگی استفاده از این اطلاعات.


افسانه تعداد بازدید كنندگان (Hit)

مساله ایست كه اكثر بازدید کنندگان طراحی پورتال ها به آن دچار هستند که طراحی پورتالهایی را می بینند که خود ستایی نظیر بیست هزار هیت ( hit ) د ر روز یا چیزی نظیر این را انجام می دهند.اما این به چه معناست ؟

متاسفانه برای یك بازاریاب اینترنت تقریبا هیچ معنایی ندارد.
هیت د ر واقع به تعداد تقاضاهایی گفته می شود كه سرویسگر شبكه (Web Server) د ریافت می كند. مثال بسیار ساده د ر این مورد این است كه اگر صفحه اصلی شما (homepage) دارای بیست فایل گرافیكی مجزا باشد هر بازدید كننده از آن صفحه بیست هیت شمارش می شود. بنابر این اگر ادعا كنید بیست هزار هیت د ر روز داشته اید د ر حقیقت د ر مورد هزار بازدید كننده صحبت كرده اید و واضح است كه چنین آماری از نظر تحلیل تجاری قابل استناد نیست.

میانگین بازدیدكنندگان (روزانه ، هفتگی و ماهانه)
سنجش حقیقی فعالیت طراحی پورتال است. مسلما د ر اغلب شرایط تعداد بالاتر بازدیدكنندگان مطلوب است (و دستیابی به آن تا اندازه ای هدف بشمار میرود). بدون دستیابی به این اطلاعات و بدون آگاهی از پیشینه بازدید كنندگان ، قضاوت اینكه آیا بنای ابتكار تجاری شما د ر جلب بازدید کننده، بصورت الکترونیکی (Online) یا سنتی (Offline)، موفق بوده است یا خیر؟ غیر ممكن خواهد بود.
باید توجه كرد كه هر چه بازدیدكنندگان بیشتر باشند باقی اطلاعات صحیح تر خواهد بود. علت ساده است و آن اینكه الگوی استفاده د ر یك گروه نمونه بزرگتر گویاتر از الگو د ر یك نمونه كوچكتر است ، جایی كه گروهی محدود از مصرف كنندگان خاص می توانند د ر نتایج ایجاد ابهام كنند.

میانگین زمان صرف شده و تعداد صفحات بازدید شده
میتواند برای مشخص كردن اینكه چقد ر سایت شما توانسته است با مخاطب ارتباط برقرار كند مفید واقع شود. اگر میانگین زمانی كه افراد د ر طراحی پورتال بوده اند كم باشد (مثلا كم تر از یك دقیقه) یا میانگین مخاطبین تنها از یك یا دو صفحه بازدید كرده باشند ممكن است این نشان دهنده یك مشكل باشد. شاید طراحی پورتال شما بازدیدكنندگان مناسبی جذب نكرده است و آنها با نگاهی سریع به طراحی پورتال هنگامی كه متوجه می شوند آنچه كه جویایش بوده اند نمی یابند از آن خارج می شوند.
امكان دارد بازدیدكنندگان د ر یافتن اطلاعات سر د رگم شده اند و تصمیم گرفته اند د ر جای دیگری جویای اطلاعات باشند. حتی امكان دارد با وجود اینكه طراحی پورتال تان مورد علاقه خودتان است، ارتعاشات ذهنی نامناسبی القاء می کند. علت هرچه باشد آگاهی از مدت زمانی كه افراد د ر طراحی پورتال شما بوده اند و تعداد صفحاتی كه نگاه كرده اند می تواند مشكلات احتمالی را به شما گوشزد كند و شما را د ر برآورد كردن راه حل مناسب یاری دهد.

پرطرفدارترین و كم طرفدارترین صفحات وب
این اطلاعات د ر مشخص كردن بخش های داغ و یا قسمتهایی كه د ر طراحی پورتال شما چندان مورد توجه قرار نگرفته اند، كمك می كند. اگر متوجه شوید صفحه ای كه از نظر شما بسیار مهم است مورد توجه واقع نشده شاید ارتباط (Link) به این صفحه باید چشمگیرتر و جذابتر شود.
از طرف دیگر اگر بخشهایی از طراحی پورتال را که كم اهمیت تر می دانید بازدیدكنندگان زیادی را به خود اختصاص داده است می توانید بخشی از بازاریابی و فروش خود را تغییر دهید و د ر آن نقطه متمركز كنید. می توانید مطمئن باشید هر اطلاعاتی از این موقعیتها د ریافت كنید بینش ارزشمندی د ر مورد علایق و انگیزه های بازدیدكنندگان به شما می دهد.

صفحات خروج اصلی (Top Exit)
صفحات خاصی از طراحی پورتال شما هستند كه بازدیدكنندگان پس از آنكه اطلاعات مورد نیازشان را د ریافت كردند با دیدن آنها از طراحی پورتال خارج می شوند (بالاخره آنها نمی توانند تا ابد بمانند). ممكن است یك صفحه تاییدیه (confirmation page ) مثال خوب برای نقطه خروج باشد. یك صفحه ارتباط با سایت كه به مخاطبین اطلاع می دهد چگونه می توانند با شركت شما د ر ارتباط باشند نیز مناسب است. متاسفانه این به هیچ وجه واقع بینانه نیست كه تصور كنیم هر یك از بازدیدكنندگان شما دقیقا همان چیزی را كه جویای آن است د ر طراحی پورتال شركت شما می یابد. بنابراین طبیعی است كه صفحات خروجی متعددی د ر نظر گرفته شود اگرچه د رصد بالایی از بازدیدكنندگان از صفحات مجزا از طراحی پورتال خارج شوند د ر این مورد بررسی دقیق ضروری است. گاهی تغییر جزیی د ر محتوا تاثیر مثبتی د ر حفظ و بازگشت دوباره مخاطبان ایجاد می كند.

عبارات جستجوی اصلی (Top Search Phrases)
اطلاع از این عبارات د ر آگاهی از اینكه چه گروههایی از طراحی پورتال شما بازدید می كنند بسیار مفید است. اگر عبارات مرتبط استفاده شده باشد بازدیدكنندگان یكدست بوده اند و می توانید فرض را بر این بگذارید كه بازدیدهای هدفمندی د ر جریان است. از طرف دیگر اگر عبارات پراکنده و متفاوتی برای یافتن طراحی پورتال شما به كار رفته باشد متوجه می شوید كه بخشی از بازدیدكنندگان از ویژگی های همانند برخوردار نیستند. بعلاوه هنگامی كه متوجه می شوید افراد سایت شما را با تایپ كردن نام شركتتان پیدا می كنند می توانید از اینكه نام و علامت تجاری شرکت شما (Brand name) توسط عموم شناخته شده است، خرسند باشید. با مورد ملاحظه قرار دادن عبارات جستجویی كه بازدیدكنندگان شما به كار می برند به د رك بهتر از مخاطبین خود دست می یابید.

نتیجه گیری
د ر خاتمه، برخی افراد از این اطلاعات بهت زده و هراسان می شوند (اغلب به این علت كه حجم زیادی اطلاعات به دستشان می رسد) اما نباید چنین باشد زیرا آمارهای تخصصی بیشماری د ر این زمینه وجود دارند كه می تواند برای تحلیلهای عمیق تر مورد استفاده قرار گیرند.
عوامل بالا اطلاعات ارزشمندی د ر مورد بازدیدكنندگان طراحی پورتال و عملكرد طراحی پورتال د ر اختیارتان قرار می دهند. به یاد داشته باشید این اطلاعات به دلیلی تولید و د ر اختیار شما قرار می گیرند واین به شما بستگی دارد كه از آنها استفاده كنید.
تعداد بازدید: 13471
تعداد دریافت فایل مقاله :طراحی پرتال
طراحی انواع پورتال
طراحی مالتی مدیا
طراحی انواع سی دی مولتی مدیا
میزبانی وب
Cloud Hosting
افزایش رتبه سایت
بهینه سازی سایت و افزایش ترافیک
سرورهای اختصاصی
Dedicate, VPS, VDS Servers

مقالات پر بازدید
 
آمار سایت
کاربران حاضر:9
تعداد بازدید:13,472


Arana Network all rights reserved © 2007-2015
cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, christian louboutin replica, christian louboutin replica, cartier love bracelet replica, christian louboutin replica,