طراحی پورتال | طراحی پرتال

طراحی پورتال | طراحی پرتال

طراحی پرتال سازمانها و ادارات طراحی پرتال آژانس مسافرتیطراحی پرتال آژانس املاک
طراحی پرتال مراکز تجاریطراحی پرتال مراکز علمیطراحی پرتال مناقصات
طراحی پرتال مدارسطراحی پرتال پژوهشگاه هاطراحی پرتال شرکتها

نبایدهای طراحی وب سایت
چکیده مقاله:عموماً وقتی از طراحی سایت یا طراحی پورتال شما صحبت می‌شود، نباید هیچ كم و كسری د ر آن وجود داشته باشد. اما خیلی كم به آن چه كه نباید د ر طراحی وب‌سایت و طراحی پورتال باشد، پرداخته شده است. این مساُله تاُثیر منفی بر عملكرد وب سایت دارد، زیرا برنامه‌ریزی ضعیف و غافل شدن از سایت، ممكن است به از دست دادن شغل، مسایل امنیتی، ترافیك كم و سایر مشكلات منجر شود.البته این مشكلات قابل جلوگیری هستند.


کلید واژگان:

منابع:

عموماً وقتی از طراحی سایت   یا طراحی پورتال شما صحبت می‌شود، نباید هیچ كم و كسری د ر آن وجود داشته باشد. اما خیلی كم به آن چه كه نباید د ر  ‌طراحی سایت  یا  طراحی پورتال  باشد، پرداخته شده است. این مساُله تاُثیر منفی بر عملكرد  طراحی سایت   دارد، زیرا برنامه‌ریزی ضعیف و غافل شدن از  طراحی سایت  ، ممكن است به از دست دادن شغل، مسایل امنیتی، ترافیك كم و سایر مشكلات منجر شود.
البته این مشكلات قابل جلوگیری هستند.

عواملی كه باید از آنها اجتناب كنید:

1- گذاشتن عكس خود د ر صفحه‌ی اصلی.
با وجود آن كه عكس شما یك نوع خوشامدگویی به بازدیدكنندگان شمار می‌آید، برخی كارشناسان عقیده دارند، این عكس، دلیل حضور بازدیدكنندگان را د ر طراحی سایت شما كم رنگ می‌كند. لارینا كیس، رییس بخش كارشناسی موفقیت و عملكرد ـ یك موسسه‌ی مشاوره د ر فیلادلفیا ـ د ر این‌باره می‌گوید:”دیدن این عكس، مانند ملاقات یك شخص جدید است، و به جای پرداختن به مسایل بازدیدكنندگان، مثل این است كه به آنها بگویید:”من چقد ر د ر عكس، عالی هستم".  طراحی سایت  شما باید تماماً د رباره‌ی بازدیدكننگان باشد و نه د ر مورد شما. قبل از هر چیز باید آنها را به طراحی سایت  ، علاقمند كنید".

2- زیاده روی د ر پخش قطعات دیداری و شنیداری.
این مورد شامل هر قطعه‌ی دیدنی و شنیدنی می‌شود. از یك طرف تصاویر متحرك گیج كننده د ر صفحه‌ی اصلی و از طرف دیگرهر نوع عكس، از مشتریان طراحی سایت گرفته تا موش خانگی شما!
مورد اول چیزی بیش از بهره‌گیری بیهوده از فن‌آوری جدید نیست و مثال آخر، گمراه شدن از مسیر فعالیت‌های حرفه‌ای است. گذشته از این، بارگذاری موسیقی‌های پرزرق برق و پر سر و صدا مدت زیاد‌ی طول می‌كشد و همین امر، بازدید كنندگان  طراحی سایت  شما را فراری می‌دهد.
روت آترلی (یكی از شركای اصلی مركز استراتژی‌های خلاق،یك آژانس ارتباطات مردمی د ر ریچموند،ب،س،كانادا) می‌گوید: ”داشتن یك طراحی سایت  با فن‌آوری قوی برای بسیاری از وب سایت‌ها ضروری است، اما برای حضور تكنولوژی باید دلیلی مهم‌تر از تحت تاثیر قراردادن مردم، وجود داشته باشد.

3- وجود گزینه‌های گیج‌كننده‌ی فراوان
به شما حق می‌دهم، چرا كه می‌خواهید صفحات و مطالب گوناگون زیادی به بازدیدكنندگان طراحی سایت  خود ارایه دهید. اما ساختار طراحی سایت  باید به اندازه‌ی كافی ساده باشد، تا بازدیدكنندگان گیج و سر د ر گم نشوند. كیس د ر این باره می‌گوید:”از تنظیم فهرست انتخابی با حدود 20 گزینه‌ی انتخابی خودداری كنید، افراد،د ر هر بار می‌توانند بین 5 تا 9 مطلب را به خاطر بسپارند. سعی كنید از این حد فراتر نروید، چون د ر غیر این صورت،آنها گیج شده، طراحی سایت  شما را ترك می‌كنند."

4- اطلاعاتی كه ممكن است به حریم شخصی افراد و مسایل امنیتی لطمه وارد كند.
البته این مساُله تا حد زیادی به ماهیت وب طراحی سایت&  یا طراحی پورتال  ، شغل و كنارآمدن شما با قضایا بستگی دارد. د ر هر صورت ضروری است، كه مطالب طراحی سایت/a>  خود را خوب بررسی كنید، تا اطلاعاتی كه به مسایل شخصی و مسایل امنیتی لطمه وارد می‌كند، و همچنین مورد علاقه‌ی هكرها است د ر آن موجود نباشد. د ر ابتدایی ترین مراحل، باید از گذاشتن عكس‌ها، آد رس‌های ایمیل و جزییات شخصی كاركنان د ر  طراحی سایت  خودداری كنید. همچنین، چگونگی طراحی ساختار URL و صفحه‌ی پیغام ایراد 404 نوع سرور یا پشتیبان شما را برای افراد، آشكار می‌سازد. این‌ها چیزهایی است كه هكرها نباید بدانند.
حتی د ر انتشار اطلاعات د رباره‌ی تولیدات، كارشناسان وب، توصیه می‌كنند، فقط از نكاتی كه مشتریان را به خرید ترغیب می‌كند؛ استفاده كنید و نه نكاتی كه اطلاعات شركت را به خارج انتقال دهد. سعی كنید، د ر اسرع وقت از یك كارشناس وب یا یك وكیل استفاده كنید، تا نكاتی كه امكان سوء استفاده از آنها د ر طراحی سایت  وجود دارد؛ را بررسی كند. از این هم فراتر رفته، می‌توانید یك كارشناس امور امنیتی د ر طراحی سایت  خود داشته باشید.

5- گذاشتن اطلاعاتی د ر  طراحی سایت  كه به سود رقبای شما باشد.
مسئولین بخش برنامه‌ریزی اطلاعات یك طراحی سایت ، باید مانند دزدها فكر كنند. به این ترتیب، احتمال این كه این افراد، برنامه‌های اطلاعاتی را طراحی كنند كه مورد علاقه‌ی رقیبان طراحی سایت  باشد، از یبن می‌رود. برخی بخش‌های اطلاعاتی د ر نوع خود بی‌ضرر هستند، اما د ر تركیب با یكدیگر، می توانند مطالب زیادی را د رباره‌ی فعالیت‌های شغلی، شركای استراتژیك، مشتری‌هاو ساختار د رونی سازمان شما آشكار سازند. د ر این جا هم حضور یك كارشناس بسیار سودمند است.

6-سخنان نامفهوم و كلمات فنی پیچیده.
هدف اصلی بیشتر وب سایت‌ها آگاه ساختن مشتریان از نحوه فعالیت‌های طراحی سایت  و چگونگی ارائه خدمات و تولیدات به مشتریان است. وقتی د ر طراحی سایت  خود از زبانی فنی یا اصطلاحاتی نامفهوم استفاده می‌كنید به طوری كه اكثر مردم از د رك آنها عاجزند د ر حقیقت به كار بیهوده‌ای دست زده‌اید. از بیانی شیوا و مستقیم استفاده كنید. شرهورویتس متصدی امور تبلیغات و نویسنده‌ی كتاب اصول كسب د رآمد: بازاریابی با رعایت حقوق مشتری د ر این باره می‌گوید: استفاده از كلمات پیچیده یا زیاده گویی د ر اینترنت امری عادی است. اما این مسأله با صداقت‏، كیفیت محصولات و د رستكاری فعالیت‌های شما مغایرت دارد.

7- مطالبی كه شغل شما را بهتر از آنچه كه هست نشان می‌دهند.
مطمئناَ قصد شما فروش اجناس از طریق  طراحی سایت  است. اما بازاریابی ـ فوت و فن فروش و تعاریف اظهار نظرهای مشتریان ـ كه بیشتر از آگاهی دادن و جذب مردم به لاف زدن می‌پردازد؛ فقط بازدید كنندگان را فراری می‌دهد. آترلی می‌گوید : ” طراحی سایت  خود را با تبلیغات پر نكنید بلكه آن را به شكل یك مكالمه دو طرفه بین خود و بازدید كنندگان طراحی كنید".

8- مكان‌های گفتگوی بدون نظارت.
اگر قصد دارید یك محیط گفتگو ایجاد كنید، از یك ناظر برای پذیرفتن موارد احتمالی استفاده كنید به این ترتیب از هرز نامه‌ها، د رخواست‌های خلاف عرف، نقض حریم امنیتی و سایر د رد سرها دوری می‌كنید.

9- لینك‌های به د رد نخور و مطالب قدیمی.
هیچ چیز به اندازه اطلاعات نامربوط و قدیمی بازدید كنندگان طراحی سایت  را گمراه نمی‌كند. همین اتفاق د ر مورد لینك‌هایی صادق است كه افراد را به صفحات غلط هدایت می‌كند. به طور منظم طراحی سایت  خود را بررسی كرده و لینك‌های تغییر یافته و از رده خارج را شناسایی كنید.
تعداد بازدید: 12375
تعداد دریافت فایل مقاله :طراحی پرتال
طراحی انواع پورتال
طراحی مالتی مدیا
طراحی انواع سی دی مولتی مدیا
میزبانی وب
Cloud Hosting
افزایش رتبه سایت
بهینه سازی سایت و افزایش ترافیک
سرورهای اختصاصی
Dedicate, VPS, VDS Servers

مقالات پر بازدید
 
آمار سایت
کاربران حاضر:13
تعداد بازدید:12,376


Arana Network all rights reserved © 2007-2015
cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, christian louboutin replica, christian louboutin replica, cartier love bracelet replica, christian louboutin replica,